jerp

Proces sprzedaży, zamówień i produkcji z wykorzystaniem systemów B2B i jERP

Głównym założeniem prezentowanego systemu B2B było umożliwienie stałym kontrahentom firmy wprowadzania nowych zamówień, wznawiania poprzednich oraz kontrola rozliczeń. Kontrahent, który zdecydował się na korzystanie z systemu B2B rejestruje się na platformie, a następnie w systemie jERP w karcie kontrahenta aktywowany jest dostęp do usługi.

(Zrzut przedstawia proces rejestracji kontrahenta)

 

Drugą funkcjonalnością systemu B2B jest możliwość składania zamówień przez klientów jednorazowych, od których nie wymaga się rejestracji w systemie. Mogą oni również założyć szybkie konto logując się poprzez aplikację Facebook, uzyskując w ten sposób podobne funkcje jak standardowi użytkownicy B2B

 

 

Zamówienia z tego kanału są przyjmowane do systemu jERP dopiero po ich opłaceniu, co następuje za pomocą aplikacji PayU w ostatnim kroku procesu zamawiania. Przesyłka dla klienta jest automatycznie wyceniana i zamawiana dzięki integracji z systemem apaczka.

(Zrzut przedstawia zakupy bez rejestracji)

(Zamówienia kontrahenta)

 

 

Zakładka systemu B2B z historią zamówień umożliwia śledzenie stanu bieżących zamówień jak i wznowienie już zakończonych. W przypadku przekroczenia ustalonego progu czasowego wznowienie zamówienia skutkuje ponowną wyceną np. dla zamówień starszych niż rok.

Tworzenie nowego zamówienia wiąże się z opracowaniem nowego projektu towaru. W pierwszym etapie ustala się podstawowe jego cechy, które wynikają ze zdefiniowanych w module magazynowym systemu jERP wariantów i ich parametrów.

(Zrzut ekranu przedstawia proces projektowania towaru)

(Zrzut przedstawia projekt graficzny)

Kolejny krok to przygotowanie projektu graficznego. Projekt ten posłuży do wyliczenia ceny, która w tym wypadku uzależniona jest od ilości kolorów, całkowitej powierzchni zadruku jak i powierzchni zadruku poszczególnych kolorów. Przy zatwierdzeniu projektu system automatycznie wyliczy te parametry.

(Zrzut przedstawia koszyk zakupów)

Przygotowane zamówienie należy potwierdzić w ostatnim kroku procesu.
Przed potwierdzeniem jesteśmy w stanie raz jeszcze dokładnie sprawdzić nasze zamówienie.

 

Kontrahent ma stały dostęp do wystawionych dla niego faktur. Może również kontrolować aktualny stan rozrachunków.

(Zrzut przedstawia okno faktur)

(Zrzut przedstawia kalkulacje kosztów produkcji)

Wprowadzane z systemu B2B nowe zamówienia kierowane są do wyceny produktu. Wycena może być automatyczna lub ręczna. System może również na podstawie określonych parametrów przekazywać do jednej bądź drugiej.

Wyceny oparte są o parametry otrzymywane z systemu B2B, parametry ogólne systemu jERP oraz indywidualne towarów i wariantów.

Użytkownik systemu jERP otrzymuje pełny podgląd jak przebiegała wycena.
Dla każdego wariantu można zdefiniować indywidualny proces wyceny. Każdy krok wyceny może zawierać wczytanie parametru, obliczenia matematyczne, deklarację nowego parametru, a także czytelny opis z ustawieniem, czy opis ten wraz z wynikiem ma być widoczny w podsumowaniu kalkulacji pokazanym na poprzednim slajdzie.

(Zrzut przedstawia definicje kalkulacji)

(Zrzut przedstawia proces zamówienia)

 

(Zrzut przedstawia listę zamówień)

Przesłane zamówienia z systemu B2B trafiają do systemu jERP na listę zamówień w module CRM. Zamówienia ze wszystkich źródeł można filtrować wg ich pochodzenia (b2b, jERP, allegro itp.) oraz oznaczyć kolorem w kolumnie LP, przypisując każdemu kolorowi właściwe znaczenie. Na etapie integracji określamy jakie stany zamówień z systemu jERP mają być przekazywane użytkownikowi B2B oraz z jakim opisem.

Zamówienie zawiera informacje zarówno o towarach powiązanych z magazynem systemowym jak i usługach.

W osobnych zakładkach znajdują się informacje o dostawie, dodatkowy opis zamówienia oraz załączniki np. projekt.

Bezpośrednio z pozycji zamówienia możemy również zlecić produkcję towaru, określając wymaganą ilość (domyślnie jest ona zgodna z pozycją zamówienia).

(Zrzut ekranu przedstawia zamówienie)

(Zrzut przedstawia przesłanie pozycji zamówienia do produkcji)

Jak na załączonym obrazku wysyłamy teraz nasz przykładowy produkt do produkcji. Należy pamiętać o określeniu głównych parametrów takich jak nazwa towaru, ilość, jednostka miary, punkt produkcyjny, schemat produkcji oraz status produkcji. Kiedy wszystkie pola są już uzupełnione nie pozostaje nam nic innego jak podsumować treść klikając przycisk wyślij.

(Zrzut przedstawia kartę kontrahenta)

Zarejestrowani w systemie B2B użytkownicy są widoczni automatycznie w systemie jERP jako kontrahenci.

(Zrzut przedstawia typy towarów)

System B2B wykorzystuje słownik typów towarów m.in. dla projektowania nowego wzoru. Typy towarów magazynowych posiadają parametr określający, czy są dostępne dla systemu B2B, a także parametr określający powiązaną z nim kalkulację kosztu.
Każdy towar magazynowy posiada kartotekę zawierającą szczegółowe ustawienia oraz możliwość podglądu stanu magazynowego oraz związanych z nim dokumentów sprzedaży.

(Zrzut przedstawia kartotekę towaru)

(Zrzut przedstawia proces produkcji)

System jERP obsługuje również proces produkcji wyrobów. Zlecenia produkcji mogą być tworzone automatycznie na podstawie określonych limitów wybranych wyrobów, ręcznie bezpośrednio z zamówienia od klienta lub też wprowadzane ręcznie na stronie listy zleceń produkcyjnych.
Każde zlecenie posiada określone magazyny dla wyrobów, materiałów oraz odpadów. Wyznaczany jest punkt produkcyjny oraz wyrób. Cześć parametrów można zapisać w schematach produkcji.

(Zrzut przedstawia zlecenie produkcyjne)

 

 

 

(Zrzut przedstawia kartę pracy)

Używane materiały służą danym statystycznym np. w przypadku używania do kilku produkcji tego samego materiału możemy wliczyć jego koszt w cenę wytworzenia pierwszej partii, ale jednocześnie uzyskać informację w ramach których kolejnych produkcji był on wykorzystywany.

W ramach zlecenia wprowadzane są karty pracy, na podstawie których przyjmowane są wyroby na magazyn oraz obliczana jest ich cena wytworzenia (koszt materiałowy). Każda karta pracy zawiera dane podstawowe tj. termin realizacji oraz wyprodukowaną ilość, obsadę, gdzie wprowadzane są osoby zgodnie z kartoteką modułu Kadry, a także informację o zużytych do produkcji materiałach. Informacje te mogą zostać wstępnie zaczytane z receptury, a następnie można je zmodyfikować.Zakładka odpady pozwala na prowadzenie ewidencji powstających w ramach produkcji odpadów, szczególnie tych, nadających się do dalszej odsprzedaży.

(Zrzut przedstawia zużyte materiały)

Receptury w systemie można edytować z poziomu karty towaru, zbiorczej modyfikacji receptur widocznej powyżej, a także z poziomu karty pracy. Osobno definiowane są receptury zużytych materiałów oraz odpadów. Pozycja receptury może przedstawiać konkretny materiał lub być tylko opisem nie związanym z pozycją magazynową. Taka pozycja jest odpowiednio oznaczona i nie jest możliwe zatwierdzenie np. karty pracy, dopóki nie zostanie ona zmieniona na właściwy materiał znajdujący się na magazynie.

(Zrzut przedstawia modyfikacje receptur)

(Zrzut przedstawia kolejki produkcji)

System umożliwia także automatyczne kolejkowanie zleceń produkcyjnych na właściwych punktach produkcyjnych, np. wg. daty zamówienia lub terminu dostawy do kontrahenta. Zostają wyliczone daty zakończenia produkcji, dzięki czemu można przewidzieć efektywność i opóźnienia produkcji. Jest to narzędzie wspomagające planowanie produkcji.
Na kalendarzu prezentowany jest aktualny stan zaplanowanej produkcji. Użytkownik może zaplanować na ilu zmianach ma odbywać się produkcja, na jakim punkcie produkcyjnym oraz jaki wariant towaru ma być produkowany danego dnia. Dodatkowo kalendarz przedstawia graficznie obłożenie poszczególnych terminów oraz pozwala je zoptymalizować.

(zrzut przedstawia kalendarz zaplanowanej produkcji)

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub jeden z powyższych kroków okazał się niejasny serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Pragniemy również poinformować iż udostępniamy DARMOWĄ WERSJĘ PRÓBNĄ, która czeka tylko na pobranie.powrót