cennik

Cennik wdrożenia pełnego systemu jERP™ niezależnie od profilu firmy

Wdrożenie pełnego systemu jERP™ na infrastrukturze serwerowej klienta, czyli w jego prywatnej chmurze można podzielić na cztery główne etapy mające wpływ na ostateczną cenę wdrożenia.

ETAP I - zakup licencji i instalacja oprogramowania jPALIO™ + jERP™

ETAP II - konfiguracja systemu  - w tym między innymi: automatów księgujących, procesów autodekretacji i obiegu dokumentów, migracja danych, procesu budżetowania, konfiguracja kadr, masowa konfigurajca użytkowników, pjazdów, produkcji

ETAP III - szkolenie użytkowników, zdalne wsparcie i asysta powdrożeniowa

ETAP IV - utrzymanie roczne w tym aktualizacja do zmian w obowiązujących przepisach.

Każdy z etapów II - IV jest wyceniany w oparciu o ilość godzin planowanych razem z klientem na jego realizację. Przy wycenie Etapu II brana jest pod uwagę dostepność danych do migracji czy konfiguracji oraz ich forma. W szczególnych wypadkach w celu analizy i oszacowania pracochonności istnieje możliwość wykupienia przez klienta dostępu do wersji chmurowej jERP™ na dowolny okres w celu prowadzenia testów i prób przed wdrożeniowych. Koszt Etapu III to jest zawsze decyzja klienta, ile osób oraz w jakim zakresie. Duże doświadczenie firmy w realizacji wdrożeń dla 20 tysięcy pracowników, czy 100 tysięcy użytkowników zawsze pozwoli znaleźć optymalne rozwiazanie. Zwyczajowo koszt Etapu IV jest to równowartośc 23% wartości netto sumy kosztów z etapów I - III rocznie.

pełen system jERP™ bez ograniczeń na dostępne moduły oraz funkcjonalności dla nieograniczonej ilości użytkowników.

w przypadku małych firm, bądź niezdecydowanych zapraszamy do cennika na stronie jERP.eu

  centrala oddział jednostka samobudżetująca się
ETAP I - zakup licencji i instalacja oprogramowania jPALIO™ + jERP™ 90 000,- zł 10 000,- zł 30 000,- zł
ETAP II - konfiguracja systemu  - w tym między innymi: automatów księgujących, procesów autodekretacji i obiegu dokumentów, migracja danych, procesu budżetowania, konfiguracja kadr, masowa konfigurajca użytkowników, pjazdów, produkcji 200,- zł/h 200,- zł/h 200,- zł/h
ETAP III - szkolenie użytkowników, zdalane wsparcie i asysta powdrożeniowa 200,- zł/h 200,- zł/h 200,- zł/h
ETAP IVutrzymanie roczne w tym aktualizacja do zmian w obowiązujących przepisach roczny koszt wynosi równowartość 23% wartości netto sumy kosztów z etapów I - III rocznie. Serwis utrzymaniowy tzw. utrzymanie obejmuje reakcję i obsługę na wykryte błędy oprogramowania. Obsługa błędów wynikających z pracy użytkownika, których łączna pracochłonność w danym miesiącu przekroczy 5h jest dodatkowo płatna w cenie 200,- zł/h.

W cenie zawiera się dostęp do modułu zgłaszeń systemu jERP™ dla wszystkich jego użytkowników, a podane ceny są cenami netto. W celu samodzielnego prototypowania kosztów wdrożenia, dostęp do modułów wersji chmurowej można zakupić zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie jERP.eu

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

 powrót