cennik

Cennik wdrożenia pełnego systemu jHIS™ dla Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Wdrożenie pełnego systemu jHIS™ na infrastrukturze serwerowej zakładu lub przedsiębiorstwa zarejestrowanego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, czyli w prywatnej chmurze szpitala, przychodni czy praktyki lekarskiej można podzielić na cztery główne etapy mające wpływ na ostateczną cenę wdrożenia.

ETAP I - zakup licencji i instalacja oprogramowania jPALIO™ + jHIS™ oraz wprowadzenie definicji przedsiębiorstwa z rejestru RPWDL CSIOZ

ETAP II - konfiguracja systemu - w tym między innymi: personelu medycznego, personelu pomocniczego, sal, przychodni, cenników, aparatury, grafikow personelu i grafików aparatury, kontraktów z personelem, kontraktów NFZ, kontraktów na obsługe Medycyny Pracy, integracja z lablatorium, integracja z aparaturą, konfiguracja certyfikatów systemów z grupy e-Zdrowie

ETAP III - szkolenie użytkowników, zdalne wsparcie i asysta powdrożeniowa

ETAP IV - utrzymanie roczne w tym aktualizacja do zmian w obowiązujących przepisach

Każdy z etapów II - IV jest wyceniany w oparciu o ilość godzin planowanych razem z klientem na jego realizację. Przy wycenie Etapu II brana jest pod uwagę dostepność danych do migracji czy konfiguracji oraz ich forma. W szczególnych wypadkach w celu analizy i oszacowania pracochonności istnieje możliwość wykupienia przez klienta dostępu do wersji chmurowej jHIS™ na dowolny okres w celu prowadzenia testów i prób przed wdrożeniowych.

To co ważne placówka medyczna może rozpocząć pracę tuż po wprowadzeniu grafików personelu i aparataury.

Koszt Etapu III to jest zawsze decyzja klienta, ile osób oraz w jakim zakresie. Duże doświadczenie firmy w realizacji wdrożeń dla 20 tysięcy pracowników, czy 100 tysięcy użytkowników zawsze pozwoli znaleźć optymalne rozwiazanie. Zwyczajowo koszt Etapu IV jest to równowartośc 23% wartości netto sumy kosztów z etapów I - III rocznie.

pełen system jHIS™ bez ograniczeń na dostępne moduły gabinetowe, system kolejkowy oraz funkcjonalności dla nieograniczonej ilości użytkowników, aparatury, sal czy poradni.

w przypadku małych praktyk lekarskich, ZOL, nowo zbudowanych lokalnych ZOZ, bądź niezdecydowanych zapraszamy do cennika na stronie jHIS™

  1-sza przychodnia (w/g VI kodu resortowego) każda dodatkowa przychodnia (w/g VI kodu resortowego)
ETAP I - zakup licencji i instalacja oprogramowania jPALIO™ + jHIS™ oraz wprowadzenie definicji przedsiębiorstwa z rejestru RPWDL CSIOZ 120 000*,- zł 30 000,- zł
ETAP II - konfiguracja systemu - w tym między innymi: personelu medycznego, personelu pomocniczego, sal, przychodni, cenników, aparatury, grafikow personelu i grafików aparatury, kontraktów z personelem, kontraktów NFZ, kontraktów na obsługe Medycyny Pracy, integracja z lablatorium, integracja z aparaturą, konfiguracja certyfikatów systemów z grupy e-Zdrowie 200,- zł/h 200,- zł/h
ETAP III - szkolenie użytkowników, zdalane wsparcie i asysta powdrożeniowa 200,- zł/h 200,- zł/h
ETAP IVutrzymanie roczne w tym aktualizacja do zmian w obowiązujących przepisach   zwyczajowo równowartośc 23% wartości netto sumy kosztów z etapów I - III rocznie. 

W cenie zawiera się dostęp do modułu zgłaszeń systemu jHIS™ dla wszystkich jego użytkowników, a podane ceny są cenami netto. W celu samodzielnego prototypowania kosztów wdrożenia, dostęp do modułów wersji chmurowej można zakupić zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie jHIS™

* cena podlega negocjacji dla podmiotów rozpoczynających działalność lub nowo otwieranych przychodni.

 

Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

 powrót