jerp

Analiza Procesów Biznesowych dla Atlas Sp. z o.o.

Przeprowadziliśmy analizę procesów biznesowych firmy Atlas Sp. z o.o. Trwała ona 2 miesiące, w czasie których zidentyfikowaliśmy blisko 30 procesów biznesowych, które stosowane są u naszego Klienta.

Analiza miała na celu opisanie procesów za pomocą metodyki SIPOC i wskazanie dróg ich optymalizacji.powrót