jerp

Księgi rachunkowe

System jERP™ stawia na ograniczanie pracy modułu księgowego poprzez automatyzację procesów księgowych. Wprowadzenie zdarzenia w module źródłowym np. wystawienie dokumentu Wydania Zewnętrznego generuje odpowiednio zadekretowany dokument księgowy.

Moduły posiadają automaty generujące dokumenty księgowe na podstawie wielu indywidualnych dla nich parametrów. Również sam moduł księgowy posiada rozwiązania automatyzacji wprowadzania dekretów czy opisów zdarzeń. Automatyzacja polega również na okresowym samoczynnym wystawianiu dokumentów takich jak RMK czy RMP.

Oferowane rozwiązanie pozwala na podzielenie planu kont wg oddziałów firmy i udostępnienie poszczególnym użytkownikom dostępu do wybranego wycinka. Całość informacji otrzymuje centrala, która jednocześnie generuje zbiorcze zestawienia, rejestry czy pliki JPK. Dla pracowników firmy dostępny jest moduł MHR, który udostępnia informacje o wynagrodzeniach czy urlopach, pozwala składać wnioski urlopowe a także zgłaszać zmiany w danych pracownika. Dodatkowo moduł umożliwia wprowadzenie czasu pracy dla osób współpracujących na podstawie umowy zlecenia oraz wprowadzenia faktur w przypadku współpracy B2B.powrót