jerp

Zarządzanie flotą w jERP™

Możliwość pozyskiwania informacji szczegółowych o tym co się dzieje z pojazdem czy maszyną pozwoliło nam dodać nowe możliwości do modułu zarządzania flotą jERP™. Odbierane zdalnie dane nie tylko informują o położeniu pojazdu, ale kontrolują terminy przeglądów czy automatycznie sugerują naprawę zasygnalizowanych usterek dyspozytorowi.

Poprzez integrację jERP™ z TTS BOX mamy możliwość swobodnego dysponowania zasobami firmy - od teraz to nie samochód jest przypisany do pracownika, tylko pracownik do modułu TTS BOX




powrót