crm

Zamówienia w CRM

Moduł CRM pozwala na obsługę zamówień do dostawców oraz od odbiorców. W trakcie procesu realizowania zamówienia wprowadzane są dla niego pozycje magazynowe bądź usługi (pozycje nie związane z magazynem). Końcowym etapem operacji jest automatyczne wygenerowanie odpowiednich dokumentów sprzedaży bądź zakupu oraz dokumentów magazynowych. Samo zamówienie może zostać wprowadzone ręcznie, drogą mailową bądź przez dedykowany moduł B2B.

Moduł CRM pozwala sprawnie zarządzać współpracą z dostawcami oraz odbiorcami, reagować na zaistniałe sytuacje np. poprzez podział zamówienia, zlecać produkcję oraz zapisywać istotne informacje związane z transakcją.powrót