jerp

Produkcja, kompletacja, dystrybucja

Obsługa funkcjonalności dedykowanej dla wytwórców czy dystrybutorów rozwiązań/urządzeń wymagajacych kompletacji bazuje na dokumencie zlecenia produkcji, który łączy wszystkie etapy od zaplanowania do przyjęcia na magazyn gotowego wyrobu.

Przy tworzeniu zlecenia określamy nazwę wyrobu, ilość, jednostkę miary, punkt produkcyjny, schemat produkcji oraz datę realizacji. Po zakończeniu każdego etapu czy partii należy wprowadzić karty pracy – dokument zawierający dane wykonanej produkcji: datę i godzinę, wyprodukowaną ilość, obsadę, zużyte i używane materiały i odpady.

Przy wprowadzaniu materiałów i odpadów można skorzystać z automatycznego uzupełniania karty pracy na podstawie receptury. Zatwierdzenie karty pracy skutkuje wprowadzeniem gotowego wyrobu na magazyn. Koszt produkcji towaru można wcześniej ustalić na podstawie wprowadzonych parametrów w funkcjonalności „Kalkulacja kosztów produkcji”. W systemie jest również możliwość rejestracji rozpoczęcia produkcji, co pozwala kontrolować, czy wszystkie karty pracy zostały dostarczone przez pracowników i wprowadzone do systemu.

W module magazynowym dostępna jest również funkcjonalność pozwalająca na uporządkowanie zleceń produkcyjnych wg. oczekiwanej daty realizacji produkcji i maski numeru katalogowego wyrobu. Funkcja ta pozwala na określenie przybliżonej daty realizacji danego zlecenia, a także wskazanie tych zleceń, które w danym wypadku nie zdążą być wykonane w terminie.powrót