jerp

Magazyn w jERP™ to produkcja i/lub sklep internetowy dla wyrobów gotowych

Moduł gospodarki magazynowej udostępnia dwa modele kolejkowania: FIFO (First in First out) oraz IS (stos). Rozbudowana kartoteka towaru pozwala oprócz nazwy, określić szereg parametrów, takich jak kod produktu, numery GTIN, EAN, PKWiU, jednostkę miary, wagę, ilość minimalną oraz wymusić wartość całkowitą ilości.

Ponadto każdy z towarów musi mieć określony typ, który należy wcześniej dodać w słowniku typów towarów, gdzie można również zdefiniować warianty towaru, na podstawie takich parametrów jak kolor, rozmiar, materiał itd.  Na podstawie typu towaru oraz wariantu automatycznie tworzony jest unikalny numer katalogowy towaru. Wyrobom można przypisać schemat produkcji, który definiuje magazyny biorące udział w procesie produkcji (wyroby/materiały/odpady).

Danej kartotece towaru można przypisać wiele jednostek miary oraz zdefiniować przeliczniki pomiędzy poszczególnymi jednostkami. Ostatnią grupą parametrów podstawowych jest cena sprzedaży, gdzie można zdefiniować wartość netto, stawkę vat, walutę i kurs. Dla jednego towaru można zdefiniować wiele cen sprzedaży. Wyrób może posiadać zdefiniowaną recepturę. Na podstawie tych danych są automatyczne uzupełnianie karty pracy zleceń produkcyjnych. Receptura może wskazywać wprost konkretny materiał lub przybliżoną jego nazwę. W drugim przypadku osoba wypełniająca kartę pracy będzie zmuszona do wybrania właściwego zasobu.

Istotną funkcjonalnością modułu jest również zarządzanie poziomami ilości towaru na poszczególnych magazynach. Gdy towar osiągnie jeden ze zdefiniowanych poziomów (krytyczny/dopuszczalny/pełny) system może wykonać określoną akcję, np. wysłać wiadomość mailową o krytycznym stanie magazynowym, odznaczyć kolorem towar na liście zasobów, lub stworzyć automatycznie zlecenie produkcji na dany towar, aby stan zasobów został uzupełniony. W zakładce tej użytkownik może również podejrzeć jaki jest aktualny stan magazynowy towaru, ile jest zamówień i  jaka ilość znajduje się w produkcji.powrót