jerp

CRM

Moduł odpowiedzialny za zarządzanie i obsługę kontrahentów. Tutaj znajduje się baza danych kontrahentów, zarówno firm jak i osób fizycznych. Baza danych może być automatycznie aktualizowana o dane kontrahenta pobrane bezpośrednio z GUSu a także sprawdzana pod kątem aktywności kontrahenta w rejestrze VAT krajowym i europejskim. Nieaktywni kontrahenci trafiają do archiwum. W dowolnym momencie można jednak podejrzeć dane historyczne każdej z kartotek. Kontrahenci mogą być dowolnie grupowani, np. względem województw, co pozwala na łatwiejsze przeszukiwanie po rejonach Polski. Ponadto można zdefiniować grupy widoczne tylko dla konkretnych użytkowników. W kartotece kontrahenta można dodać notatkę zwykłą oraz prywatną - widoczną tylko dla użytkownika, który ją wprowadził. Oprócz notatek można załączyć pliki, w tym umowy, na podstawie których tworzone są indywidualne cenniki. W module istnieje także systemowy klient pocztowy – automatyczne przypisanie wiadomości do kontrahenta na podstawie adresu e-mail pozwala na pełen wgląd w korespondencję z klientem.powrót